Нажаль не вдалось завантажити картинку  
Skip Navigation Links

Спеціальність "Фармація"
Нажаль не вдалось завантажити зображення, можливо ви його не додали
1. Підготовку молодших спеціалістів спеціальності 5.12020101 «Фармація» в Коледжі розпочато з 1999 року.
2. Спеціальність акредитована відповідно до рішення ДАК від 26.04.2012 року: сертифікат про акредитацію: серія НД-І № 2022219, виданий Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України 27.04.2012 р. на термін до 01 липня 2017 року.
3. Прийом на денну форму навчання здійснюється на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) та на заочну форму навчання - на основі повної загальної середньої освіти (11 класів).
4. Фінансування підготовки фармацевтів на денній формі може бути як за рахунок видатків місцевого бюджету (за державним замовленням) так і за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (за контрактом); фінансування підготовки фармацевтів на заочній формі може бути тільки за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (за контрактом).
5. Форма навчання – денна, заочна.
6. Термін навчання – 3 роки (на денній формі) та 2 роки і 6 місяців – на заочній.
7. Вартість навчання за семестр (станом на 28.07.2016 р.) 4800 грн.
8. Після закінчення курсу навчання випускникам присвоюється кваліфікація – фармацевт.
9. Державна атестація випускників проводиться у вигляді комплексного кваліфікаційного іспиту, що включає тестовий екзамен та практично-орієнтований екзамен з виставленням єдиної оцінки.

medcollege@cor.tr.ukrtel.net


7, Gogola St., Chortkiv, 48500, UKRAINE

Phone: 0-(3552)-20253, Fax: 0-(3552)-20236
© 2009 Лесейко Богдан, Шевчук Віталій, Сухінський Роман