Cтудентська конференція за результатами навчально-дослідницької роботи

Студентське наукове товариство, яке налічує близько 40 гуртків, створене у Чортківському медичному фаховому коледжі з метою реалізації творчого наукового потенціалу студентів, які виконують навчально-дослідницьку та пошукову роботу, працюючи в предметних гуртках. Предметні гуртки є традиційною формою організації студентської наукової роботи, що використовується для залучення здобувачів освіти до вивчення спеціальних, загальнонаукових дисциплін.
10 квітня 2024 року у коледжі відбулася студентська конференція, на якій члени гуртків представили результати своїх навчально-дослідницьких па пошукових робіт.
Робота конференції велася у п’яти секціях в офлайн та онлайн форматі. За підсумками заходу відзначили кращі роботи, зважаючи на актуальність та глибину висвітлення вибраної теми, її прикладне значення, рівень пошукової роботи студентів, використання місцевого матеріалу, компетентність доповідача, уміння донести до слухачів результати навчально-дослідницької роботи. Кращі роботи презентуються на студентських регіональних конференціях та беруть участь у студентських конкурсах. Матеріали та результати досліджень публікуються в наукових збірниках.