Чортківський медичний фаховий коледж провів науково-практичний онлайн-семінар: обговорення студентоцентрованого підходу в освіті

22 травня 2024 року Чортківський медичний фаховий коледж організував науково-практичний онлайн-семінар у рамках засідання обласного методичного об’єднання завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти Тернопільської області. Темою заходу стало обговорення студентоцентрованого освітнього процесу як ключового елементу забезпечення якості фахової передвищої освіти.

  Семінар розпочався з вітального слова директора Чортківського медичного фахового коледжу, Заслуженого лікаря України, кандидата медичних наук, доктора філософії Любомира Білика, який представив очолюваний ним заклад, розповів про його матеріально-технічну базу, провівши віртуальну екскурсію. Методист Ради директорів ЗФПО Тернопільської області Ірина Лещик  підкреслила важливість обміну досвідом між закладами освіти для покращення якості навчання.

 Голова методичного об’єднання Світлана Добровольська представила доповідь на тему: «Студентоцентроване навчання: модель, принципи та процедури». Завідувач відділення «Лікувальна справа» Чортківського медичного фахового коледжу  Наталія Слободян ділилася досвідом з теми «Реалізація права здобувачів освіти на вільний вибір освітніх компонентів», зокрема, розповіла про впровадження системи вибору освітніх компонентів, яка дозволяє студентам формувати індивідуальну освітню траєкторію. Ірина Швець, завідувач відділення «Фармація», розкрила тему «Цифровізація освітнього процесу: переваги та недоліки», наголошуючи на важливості збалансованого підходу до використання цифрових технологій в освіті. Святослав Оголь, завідувач відділення «Акушерська справа» та «Стоматологія ортопедична», поділився досвідом розвитку ключових компетентностей здобувачів освіти в позааудиторній діяльності, підкреслюючи важливість підготовки не лише конкурентоспроможного фахівця, а й формування на власному прикладі громадянина з активною життєвою позицією, бо це питання національної безпеки. Христина Козак, кандидат педагогічних наук, завідувач відділення «Сестринська справа»,  звернула увагу на профорієнтаційну роботу як невід’ємну складову ефективної діяльності педагога в сучасному освітньому середовищі.  

Семінар став важливою платформою для обміну досвідом та обговорення актуальних питань фахової передвищої освіти. Учасники заходу мали змогу ознайомитися з інноваційними методиками та практиками, що сприятиме підвищенню якості освіти в ЗФПО Тернопільської області.