Циклова комісія викладачів гуманітарних дисциплін

Викладацький склад характеризується високим інтелектуальним рівнем та креативним  мисленням, накопиченим досвідом навчання та виховання студентів.  У складі комісії працює 11 педагогів, які забезпечують викладання предметів та дисциплін гуманітарного циклу. Усі викладачі мають вищу педагогічну освіту, більшість – багаторічний стаж роботи.

Склад комісії:

 Голова циклової комісії – Гуменюк Галина Несторівна, викладач української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Безпалько Наталія Андріївна – викладач зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії.

Бойчук Ольга Іванівна – викладач зарубіжної літератури, спеціаліст.

Данко Тетяна Володимирівна – викладач іноземної мови, спеціаліст другої категорії.

Івануць Василь Зіновійович – викладач іноземної мови, спеціаліст першої категорії.

Ігнацевич Ірина Іванівна – викладач англійської мови, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Кнобель Оксана Теодорівна – викладач української мови та  літератури, спеціаліст вищої категорії.

Матвіїшин Лілія Петрівна – викладач німецької мови, спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Петрушенко Олександра Ігорівна – викладач української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Полутренко Марія Петрівна –  викладач іноземної мови, спеціаліст вищої категорії.

Хмелик Леся Ігорівна – викладач іноземної мови, спеціаліст вищої категорії.

       Мета діяльності викладачів циклової комісії – сприяти становленню морально свідомої, внутрішньо багатої, культурної людини з широким світобаченням. Педагоги володіють спектром сучасних стратегій навчання, уміють продукувати інноваційні ідеї, творчо підходять до підготовки та проведення занять, активно впроваджують різноманітні форми та методи організації освітнього процесу, працюють із обдарованими студентами, готуючи їх до участі в конкурсах, предметних олімпіадах, конференціях, на яких  їх підопічні неодноразово здобували перемоги.

На сьогоднішній день комісія працює над  проблемою «Інформаційно-комунікаційні технології на заняттях гуманітарних дисциплін як ефективний засіб для формування професійної компетенції майбутніх випускників».

Педагоги систематично підвищують кваліфікацію, беруть участь у методрадах, конференціях, методоб′єднаннях, готують публікації для педагогічної та наукової періодики, працюють над удосконаленням створеного ними електронного курсу дисциплін у системі дистанційного навчання Moodle. Крім того, залучають студентів до гурткової та позааудиторної роботи, розвиваючи їх інтелектуальний потенціал та творчі здібності.

 «Справжній педагог повинен любити те, чому навчає, і  тих, кого навчає» – таке педагогічне кредо творчих та високопрофесійних фахівців циклової комісії викладачів гуманітарних дисциплін, які в подальшому продовжуватимуть працювати для підготовки всебічно освічених фахівців у галузі охорони здоров’я.