Циклова комісія професійної та практичної підготовки хірургічного профілю

Склад циклової комісії:

Хома Степан Михайлович – голова циклової комісії, викладач клінічних дисциплін хірургічного профілю, кандидат біологічних наук, доктор філософії, спеціаліст вищої категорії, викладач – методист.

Гнатюк Галина Омелянівна – викладач акушерства та гінекології, спеціаліст першої категорії.

Мирончук Ірина Анатоліївна – викладач акушерства та гінекології, спеціаліст вищої категорії, викладач – методист.

Озерянська Ліана Василівна – викладач акушерства та гінекології, спеціаліст вищої категорії.

Смірнов Юрій Валерійович – викладач клінічних дисциплін, спеціаліст першої категорії.

Ярова Оксана Петрівна – викладач акушерства та гінекології, спеціаліст вищої категорії.

Бачинський Орест Іванович – викладач клінічних дисциплін хірургічного профілю, спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Верба Руслан Вікторович – викладач клінічних дисциплін хірургічного профілю, кандидат медичних наук (доктор філософії), спеціаліст вищої категорії.

Кухарчук Наталія Володимирівна – викладач клінічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії.

Орленко Андрій Леонідович – викладач клінічних дисциплін хірургічного профілю, спеціаліст першої категорії.

Садова Наталія Ігорівна – викладач хірургічних дисциплін, спеціаліст другої категорії.

Сухінський Роман Казимирович – викладач клінічних дисциплін хірургічного профілю, спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Бовгар Яніна Василівна – викладач офтальмології, спеціаліст.

Основним завданням циклової комісії хірургічних дисциплін є постійне впровадження в освітній процес сучасних досягнень медичної науки, новітніх методів діагностики та надання медичної допомоги пацієнтам. Це якісно вплине на професійне виховання майбутніх медичних фахівців, сформує в них високі моральні якості: гуманізм, милосердя, відповідальність та сумлінність у виконанні професійних обов’язків.

Викладачі циклової комісії хірургічних дисциплін працюють над удосконаленням комплексу навчально-методичного забезпечення, покращенням матеріального забезпечення занять за вимогами  системи навчання, мультимедійних презентацій теоретичних і практичних занять. Основна увага надається сучасним технологіям навчання.

Робота циклової комісії спрямована на виконання запланованих завдань і заходів щодо підвищення фахової та педагогічної кваліфікації викладачів, успішності студентів. Викладачі систематично займаються самоосвітою, опрацьовують фахову, педагогічну, методичну та періодичну літературу. Згідно з планом коледжу проходять курси підвищення фахової кваліфікації.