Циклова комісія викладачів природничо-математичних дисциплін

Викладацький склад володіє широким спектром стратегій навчання, вибудовує тактику навчального процесу відповідно до сучасних вимог, застосовує інформаційно-комунікаційні та інтерактивні технології, що дозволяє формувати професійні та життєві компетенції студентів. У складі комісії працює 8 педагогів, які забезпечують викладання предметів та дисциплін природничо-математичного циклу. Усі викладачі мають вищу педагогічну освіту, більшість – багаторічний стаж роботи.

Склад комісії:

 Голова циклової комісії – Ірха Ольга Михайлівна, викладач фізики, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Бабин Наталія Богданівна – викладач інформатики, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Дряпак Наталія Богданівна – викладач фізики, спеціаліст другої категорії.

Ірха Петро Васильович – викладач фізики, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Кільчицька Марія Іванівна – викладач математики, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Нога Олег Миколайович – викладач хімії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Оліярник Лариса Степанівна – викладач математики, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Цілінська Олена Григорівна – викладач хімії, спеціаліст другої категорії.

Шевчук Віталій Орестович – викладач інформатики, спеціаліст вищої категорії.

Мета діяльності викладачів циклової комісії – навчити використовувати одержані знання, уміння і навички в життєвому просторі людини, розвивати та удосконалювати логічне й абстрактне мислення, просторову уяву, кмітливість і  винахідливість. Новаторство і творчий пошук характеризують роботу викладачів, які здійснюють інтегровані зв’язки з клінічними дисциплінами, впроваджують елементи проблемного навчання, використовують  педагогічні інновації. Крім того, залучають студентів до гурткової та позааудиторної роботи, розвиваючи їх інтелектуальний потенціал та творчі здібності.

На сьогоднішній день комісія працює над  проблемою «Організація педагогічної діяльності та взаємодії  учасників освітнього процесу на компетентнісних засадах в умовах змішаного навчання».

Викладачі систематично підвищують кваліфікацію, беруть участь у методрадах, конференціях, методоб′єднаннях, працюють над удосконаленням створеного ними електронного курсу дисциплін у системі дистанційного навчання Moodle, поширюють свій досвід у професійних та онлайн-виданнях.  «Найдосвідченіший педагог ніколи не повинен спинятися на досягнутому, бо якщо нема руху вперед, то неминуче починається відставання», – таке педагогічне кредо високопрофесійних фахівців циклової комісії, які володіють технологіями творчої педагогічної діяльності, враховуючи особливості навчального матеріалу і здібностей студентів.