Циклова комісія викладачів професійної та практичної підготовки фармацевтичного профілю

Ключовим напрямком своєї діяльності циклова комісія викладачів професійної та практичної підготовки фармацевтичного профілю визначила безперервне вдосконалення освітнього процесу з максимальним застосуванням інноваційних технологій та студентоорієнтованого підходу до навчання.

У складі комісії працює 9 спеціалістів, які забезпечують викладання дисциплін хімічного та фармацевтичного циклу. Усі викладачі володіють професійними та організаторськими компетентностями, широким спектром стратегій навчання, уміють продукувати оригінальні, інноваційні ідеї.

Склад комісії:

 Голова циклової комісії  –  Михайлюк Оксана Володимирівна, викладач фармацевтичних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Гордієнко Ольга Іванівна – викладач фармацевтичних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, кандидат фармацевтичних наук.

Гусяк Наталя Богданівна  – викладач хімічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, кандидат хімічних наук.

Зацерковний Микола Степанович – викладач хімічних дисциплін, спеціаліст першої категорії.

Михайлюк Олег Євгенович – викладач фармацевтичних дисциплін, спеціаліст першої категорії.

Мороз  Христина Петрівна – викладач фармацевтичних дисциплін, спеціаліст першої категорії.

Оголь Святослав Богданович – викладач фармацевтичних дисциплін, спеціаліст першої категорії.

Фаїзова Ірина Петрівна – викладач фармацевтичних дисциплін, спеціаліст першої категорії.

Швець Ірина Євгенівна – викладач хімії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Дисципліни, що викладаються викладачами циклової комісії:

«Органічна хімія»

«Неорганічна хімія»

«Аналітична хімія»

«Фармацевтична хімія»

«Організація та економіка фармації»

«Технологія ліків»

«Фармакогнозія»

«Фармакологія»

«Основи менеджменту та маркетингу у фармації»

«Основи медичного та фармацевтичного товарознавства»

У своїй повсякденній роботі викладачі циклової комісії розробляють і впроваджують у навчальний процес нові форми, методи та технологій навчання.

Постійно оновлюють методичні матеріали,  розміщені в мережі Moodle, для організації аудиторної та самостійної роботи студентів згідно з вимогами чинного законодавства.  Висвітлюють актуальні проблеми та свої досягнення у фахових та періодичних  виданнях. Проводять роботу з обдарованими студентами, організовують навчально-дослідницьку роботу  в рамках предметних гуртків та виховну роботу академічних груп.      

На сьогоднішній день комісія працює над  проблемою «Підготовка конкурентоспроможного фахівця шляхом використання технологій LMS та впровадження компетентнісного підходу до організації освітнього процесу при викладанні фармацевтичних дисциплін».

«Удосконаленню немає меж» та «Нема нічого неможливого» – такі життєві   креда нашої  творчої та високопрофесійної команди.