Циклова комісія викладачів професійної та практичної підготовки педіатричного профілю

Висококваліфікований викладацький склад  циклової комісії представлений 7 викладачами,  які забезпечують викладання клінічних дисциплін. Усі мають вищу медичну освіту, більшість – багаторічний стаж роботи.

Склад комісії:

 Голова циклової комісії – Петрунів Ольга Петрівна, викладач педіатрії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.  

Гантімурова Галина Тадеївна – викладач педіатрії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. 

Жабіцька Ольга Богданівна – викладач нервових та психічних хвороб, спеціаліст вищої категорії.

Ковтун Оксана Юріївна – викладач педіатрії, спеціаліст першої категорії.

Мазурик Марія Ярославівна – викладач епідеміології та інфектології, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.  

Покрищук Оксана Богданівна – викладач педіатрії, спеціаліст вищої категорії.

Чортківська Марія Вікторівна – викладач шкірних та венерологічних хвороб, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.  

   Метою діяльності викладачів циклової комісії є підготовка  висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців у галузі охорони здоров’я для забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави; формування високоосвіченої, національно-свідомої особистості, створення умов для творчої самореалізації, наукового пошуку.

На сьогоднішній день комісія працює над  проблемою «Формування професійних компетенцій шляхом застосування інформаційно-комунікативних та цифрових  методів навчання на заняттях з дисциплін педіатричного профілю».

Для реалізації проблеми викладачі активно застосовують ефективні прийоми і технології розвитку компетентностей   на всіх етапах освітнього процесу, забезпечують реалізацію цілей сучасної інноваційної освіти, віддають перевагу методам самостійного здобуття знань, технологіям, які спрямовані на реалізацію принципів активного навчання. Використання на заняттях різноманітних інформаційних технологій підвищує зацікавленість та вмотивованість, а інтерактивність значно покращує засвоєння матеріалу сучасним студентом.

Викладачі клінічних дисциплін на належному рівні володіють професійними педагогічними вміннями і навичками, інноваційними технологіями навчання та виховання, які сприяють формуванню компетентної особистості.

Викладачі систематично підвищують кваліфікацію, беруть участь у тренінгах, семінарах, методрадах, науково-практичних та науково-методичних конференціях, методоб′єднаннях, готують публікації для наукової періодики, працюють над удосконаленням створеного ними електронного курсу дисциплін у системі дистанційного навчання Moodle. Крім того, залучають студентів до гурткової та позааудиторної роботи, розвиваючи їх інтелектуальний потенціал та творчі здібності.

 «Щоб мати право вчити інших, потрібно постійно вчитися самому» – таке педагогічне кредо високопрофесійних фахівців циклової комісії викладачів професійної та практичної підготовки педіатричного профілю.