Циклова комісія викладачів професійної та практичної підготовки терапевтичного профілю, основ медсестринства та догляду за хворими

Склад циклової комісії:

Жебрацька Аліна Михайлівна – голова циклової комісії,  викладач клінічних дисциплін терапевтичного профілю, спеціаліст вищої категорії.

Білик Любомир Степанович – доктор філософії, кандидат медичних наук, викладач клінічних дисциплін терапевтичного профілю,  спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, старший викладач.

Багрій Дана Ярославівна – кандидат медичних наук, викладач клінічних дисциплін терапевтичного профілю,  спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Бучко Петро Іванович – доктор філософії , викладач клінічних дисциплін терапевтичного профілю,  спеціаліст вищої категорії.

Валинюк Анастасія Борисівна – викладач, спеціаліст другої категорії.

Дідюк Любов Тарасівна – викладач, спеціаліст.

Дуда-Мізинчук Ольга Богданівна – викладач клінічних дисциплін терапевтичного профілю,  спеціаліст вищої категорії.

Зайшла Тетяна Романівна – викладач, спеціаліст.

Козак Христина Ігорівна – кандидат педагогічних наук (доктор філософії), викладач клінічних дисциплін,  спеціаліст вищої категорії.

Лесейко Олег Богданович – викладач клінічних дисциплін терапевтичного профілю,  спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Рожанська Галина Євгенівна– викладач, спеціаліст.

Слободян Наталія Євгенівна – викладач клінічних дисциплін терапевтичного профілю,  спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Старик Марія Остапівна – викладач, спеціаліст.

Стефанчук Ольга Романівна – викладач клінічних дисциплін терапевтичного профілю,  спеціаліст вищої категорії.

Сухінська Наталія Василівна – викладач клінічних дисциплін терапевтичного профілю,  спеціаліст вищої категорії.

Цьомик Ольга Іванівна – викладач клінічних дисциплін терапевтичного профілю,  спеціаліст вищої категорії.

Циклова комісія викладачів професійної та практичної підготовки терапевтичного профілю, основ медсестринства та догляду за хворими працює над проблемою «Підготовка конкурентоспроможного фахівця шляхом використання технологій LMS та впровадження компетентнісного підходу до організації освітнього процесу».

Викладачі циклової комісії  володіють широким спектром стратегій навчання, інноваційними освітніми методиками й технологіями, активними формами та методами проведення занять, продукують оригінальні, інноваційні ідеї, застосовують нестандартні форми проведення занять. Публікують свої роботи у збірниках науково-методичних та практичних конференцій, працюють над створенням посібників, методичного забезпечення занять, удосконаленням і поповненням системи дистанційного навчання Moodle матеріалами для підготовки та організації змішаного навчання.

Робота викладачів циклової комісії проводиться з використанням різноманітних форм і методів: конференцій, методичних семінарів, презентацій досвіду, методичних доповідей, ігрових технологій (рольові, ділові, пізнавально-дидактичні ігри), бліцопитування, мозковий штурм, робота в малих групах, виклад матеріалу у вигляді мультимедійних лекцій тощо.

         Практичні заняття проводяться на основі компетентнісного підходу з  метою розвинути у студентів здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями, отримувати досвід, що  дозволить цілісно реалізуватися в практичній роботі.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA