Циклова комісія викладачів соціально-економічних дисциплін, фізичного виховання та захисту України

Люди і покоління – це тільки кільця в

ланцюгу великому всесвітнього життя,

а той ланцюг порватися не може.

                                                            Леся Українка

 У цикловій комісії викладачів соціально-економічних дисциплін, фізичного виховання та захисту України працює 11 однодумців-професіоналів, багатих на творчі шукання і здобутки. Тут поєднався авторитет і багаторічний досвід викладачів-наставників з креативністю і молодим запалом тих, хто тільки починає свій шлях на педагогічній ниві. 

Склад комісії:

Голова циклової комісії – Бала Алла Богданівна, викладач суспільних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Бідна Світлана Іванівна – викладач суспільних дисциплін, спеціаліст першої категорії.

Курган Наталія Ярославівна – викладач  правознавства, спеціаліст другої категорії.

Панасюк Василь Богданович  – викладач суспільних дисциплін, спеціаліст вищої категорії,  викладач-методист.

Пуляк Василь Ананійович – викладач географії, спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Сулима Наталія  Володимирівна – викладач суспільних дисциплін, спеціаліст вищої категорії,  викладач-методист.

Дутчак Віктор Ярославович – викладач захисту України, спеціаліст другої категорії.

Кутрик Ігор Петрович – викладач фізичного виховання, спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Літвін Ігор Фердінандович  –  викладач фізичного виховання, спеціаліст вищої категорії,  старший викладач.

Побуринний Андрій Степанович – викладач фізичного виховання, спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Цілінський Віктор Антонович – викладач фізичного виховання, спеціаліст вищої категорії.

Робота циклової комісії спрямована на виховання молодих людей, здатних не тільки працювати за обраним фахом, а й людини-українця, свідомого патріота, громадянина держави  з чіткою громадянською позицією.

Викладачі циклової комісії зараз працюють над проблемою «Організація та проведення занять в умовах змішаного навчання».

Усі викладачі оволоділи комп’ютерними технологіями і широко впроваджують їх в освітній  процес.

Підвищення педагогічної майстерності та обмін педагогічним досвідом здійснюється шляхом участі в роботі  регіональних методоб’єднань. Актуальні проблеми професійної та практичної підготовки викладачі циклової комісії висвітлюють у фахових та періодичних друкованих виданнях, а також беруть участь у конференціях та позааудиторних заходах.

  Викладачі займають чітку громадянську позицію, є активними учасниками міських і районних дійств, урочистих академій та інших заходів. Ми шануємо традиції коледжу і своєю працею стверджуємо ідеї Добра, Справедливості і Відповідальності.