Інформація для слухачів

Дирекція Чортківського фахового медичного коледжу повідомляє, що у зв’язку з Указом президента України про правовий режим воєнного  стану в Україні, освітній процес на відділенні курсів підвищення кваліфікації буде проводитись за дистанційно формою навчання.

Реєстрація на навчання відбувається дистанційно за допомогою електронних ресурсів. Паперовий варіант документів згідно переліку слухачі зобов’язані подати на відділення впродовж першого тижня навчання.

Під час навчання тільки за дистанційною формою слухачі працюють за основним місцем роботи: самостійно опрацьовують теми навчальної програми; відвідують заняття згідно розкладу у дистанційному форматі з використанням платформи ZOOM; проходять тестовий контроль вихідного та кінцевого рівня знань, позааудиторної самостійної роботи із застосовуванням навчальної платформи коледжу Moodle.  

Для самоконтролю засвоєння вивченого матеріалу слухачам пропонується дати відповіді на запропоновані питання та тестові завдання в режимі онлайн в системі Moodle.

Всі необхідні додаткові консультації слухачі зможуть отримати за телефоном тел. 035-52-2-27-97, 097-111-38-65