Матеріали науково-методичних конференцій 2018 рік

Дотримання вимог до змісту та оформлення презентації як засіб успішного засвоєння інформації студентами.
Цілінська О.Г., Чортківський державний медичний коледж
Текст доповіді
Презентація

Використання мобільного додатку PLICKERS для організації контролю на занятті
Хмелик Л.І., Чортківський державний медичний коледж
Текст доповіді
Презентація

Використання методу аналізу проблемних ситуацій (кейс-стаді) для навчання студентів «покоління Z»
Гантімурова Г.Т., Чортківський державний медичний коледж
Текст доповіді

Інтерактивна лекція як інноваційний метод навчання
Викладач – Стефанчук О.Р., Чортківський державний медичний коледж
Текст доповіді
Презентація

Симуляційне навчання – обов’язковий компонент професійної підготовки медичних сестер
Багрій Д.Я., Чортківський державний медичний коледж
Текст доповіді
Презентація

Використання методу проектів при вивченні оториноларингології
Гац О.О., Чортківський державний медичний коледж
Текст доповіді
Презентація

Інтегроване ведення захворювань дитячого віку
Покрищук О.Б., Чортківський державний медичний коледж
Текст доповіді
Презентація

Шляхи активізації роботи студентів на заняттях з хімії методами інноваційних технологій
Викладач – Зацерковний М.С., Чортківський державний медичний коледж
Текст доповіді
Презентація

Індивідуальний підхід до вибору фізнавантажень та використання різноманітних форм і методів на заняттях фізичного виховання
Побуринний А.С., Чортківський державний медичний коледж
Текст доповіді

Використання «кейс-методу» на заняттях німецької  мови в медичному училищі
Семенець В.В., викладач іноземної мови, Кременецьке медичне училище імені Арсена Річинського
Текст доповіді

Використання інтерактивних методів навчання на заняттях з педіатрії: переваги та недоліки
Туницька О.І., викладач педіатрії, Кременецьке медичне училище імені Арсена Річинського
Текст доповіді

ЕКСПРЕС-МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. МЕТОД  ШЕХТЕРА. МЕТОД  КАЛЛАНА. ПЕРЕВАГИ, НЕДОЛІКИ ТА ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ
Гонтарук А.М., викладач іноземної мови, Кременецьке медичне училищне ім. Арсена Річинського
Текст доповіді

Перспективні аспекти застосування інноваційних методів навчання при викладанні клінічних дисциплін (догляд за хворими)
Панасюк О.В., викладач догляду за хворими та медичної маніпуляційної техніки Кременецьке медичне училище імені Арсена Річинського
Текст доповіді