Матеріали науково-методичних конференцій 2019 рік

Формування життєвих компетентностей на заняттях з неврології
Бойчук Н.О., Чортківський державний медичний коледж
Текст доповіді
Презентація

Застосування ігрових технологій навчання на заняттях з хімії
Зацерковний М.С., Чортківський державний медичний коледж
Текст доповіді
Презентація

Дистанційне навчання – нові можливості отримання освіти
Козак Х.І., Чортківський державний медичний коледж
Текст доповіді
Презентація

Інтранет vs Moodl – переваги та недоліки різних систем дистанційного навчання.
Викладач – Лесейко О.Б., Чортківський державний медичний коледж
Текст доповіді
Презентація

Інтерактивний метод роботи в малих групах на заняттях з хімії
Нога О.М., Чортківський державний медичний коледж
Текст доповіді
Презентація

Використання мультимедійних технологій: переваги та недоліки
Озерянська Л.В., Чортківський державний медичний коледж
Текст доповіді

Технології опрацювання дискусійних питань при викладанні історії. Проблеми та досвід застосування
Пужай М.М., Чортківський державний медичний коледж
Текст доповіді
Презентація

Використання ґаджетів у навчанні – це не проблема, а необхідність
Викладач – Кнобель О.Т., Чортківський державний медичний коледж
Текст доповіді

Досвід застосування інтерактивного методу “мозковий штурм” в підготовці студентів медучилищ

Войцеховський Микола, Кременецьке медичне училище імені Арсена Річинського
Текст доповіді

Застосування інноваційних технологій на заняттях з хірургії

Оксана  Карпа, Кременецьке медичне училище імені Арсена Річинського
Текст доповіді

Організація проблемного навчання на заняттях  української мови

Яворська Т. Я., Кременецьке медичне училищне ім. Арсена Річинського
Текст доповіді

Сучасні технології навчання: проблеми, досвід застосування
Панасюк О.В., викладач догляду за хворими та медичної маніпуляційної техніки Кременецьке медичне училище імені Арсена Річинського
Текст доповіді