Положення, правила

Положення про адміністративну раду

Положення про атестацію працівників бібліотеки

Положення про бібліотеку

Положення про вакантні посади

Положення про дистанційне навчання

Положення про запобігання та протидію булінгу

Положення про їдальню

Положення про курси підвищення кваліфікації молодших медичних та фармацевтичних спеціалістів

Положення про методичну раду

Положення про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності

Положення про навчальну спортивно-оздоровчу базу відпочинку Більче-Золоте

Положення про особливості користування студентським гуртожитком

Положення про оформлення і ведення журналів академічної групи

Положення про педагогічну раду

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Положення про порядок оцінювання знань здобувачів освіти

Положення про порядок переведення, відрахування, поновлення, повторне навчання та надання академічних відпусток

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу

Положення про призначення і виплати стипендій студентам

Положення про уповноважену особу (осіб) з питань організації та проведення спрощених закупівель

Положення про циклову комісію

Порядок видачі документів про освіту

Порядок визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Тимчасовий порядок організації освітнього процесу в умовах карантину

Правила внутрішнього розпорядку (проживання) в студентському гуртожитку

Правила внутрішнього розпорядку коледжу