Реєстрація на курси

Реєстрація та зарахування на курси підвищення кваліфікації.

1. На цикл підвищення кваліфікації зараховуються особи, допущені до медичної діяльності на посаду медичного спеціаліста (на цикли удосконалення – стаж роботи не менше 3-х років).

2. Підбір кандидатів для направлення на курси здійснюють місцеві органи охорони здоров`я у відповідності до кількості виділених путівок.

3. За працівниками, які направляються на вказані курси, зберігається заробітна плата за основною посадою.

4. Особи з неоформленими документами  на курси не приймаються.

5. Особи, які направлені на курси, зобов’язані  подати:

  • путівку, повністю заповнену та завірену підписом керівника та печаткою;
  • наказ з місця роботи про направлення на курси;
  • паспорт (копія);
  • трудова книжка (копія);
  • диплом (копія);
  • посвідчення про проходження курсів підвищення кваліфікації (копія);
  • посвідчення про присвоєння кваліфікаційної категорії (копія);

 

1. Зарахування слухачів на навчання  на  курси  здійснюється наказом директора.

2. Права та обов’язки слухачів  курсів  визначаються  чинним законодавством.

3. При невиконанні навчального плану, а також порушення внутрішнього розпорядку курсів під час перебування на навчання слухач відраховується наказом директора з видачею довідки

 

Курси підвищення кваліфікації молодших медичних та фармацевтичних спеціалістів щорічно проводяться з таких циклів:

з/п Назва циклу Контингент слухачів
  Терапія Сестри медичні терапевтичних відділень та кабінетів
  Гастроентерологія Сестри медичні гастроентеролог. відділень та кабінетів
  Ендокринологія Сестри медичні ендокринологічних відділень та кабінетів
  Кардіологія Сестри медичні кардіологічних відділень та кабінетів
  Неврологія Сестри медичні неврологічних відділень та кабінетів
  Акушерство Акушерки пологових будинків та відділень
  Акушерство Акушерки жіночих консультацій та оглядових кабінетів
  Хірургія Сестри медичні хірургічних відділень та кабінетів
  Амбулаторно-поліклінічна справа Сестри медичні терапевт. дільниць та відд. профілактики  
  Інфекційні хвороби Сестри медичні інфекційних відділень та кабінетів
  Гінекологія Сестри медичні гінекологічних відділень та кабінетів
  Стоматологія Сестри медичні стоматологічних кабінетів
  Ортопедична стоматологія Техніки зубні
  Фізіотерапія Сестри медичні фізіотерапевтичних відд. та кабінетів
  Педіатрія Сестри медичні дитячих відділень
  Педіатрія Сестри медичні педіатр. дільниць, к-тів здорової дитини, к-тів проф.щеплень
  Фармація Фармацевти
  Загальна практика – сімейна медицина Сестри медичні, фельдшери, акушерки АЗПСМ