Спеціальність “Фармація”

1. Підготовку молодших спеціалістів спеціальності 5.12020101 «Фармація» в Коледжі розпочато з 1999 року.
2. Спеціальність акредитована відповідно до рішення ДАкредетаційної комісії від 26.04.2017 року, Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.04.2017 р. №658.
3. Прийом на денну форму навчання здійснюється на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) та на заочну форму навчання – на основі повної загальної середньої освіти (11 класів).
4. Фінансування підготовки фармацевтів на денній формі може бути як за рахунок видатків місцевого бюджету (за державним замовленням) так і за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (за контрактом); фінансування підготовки фармацевтів на заочній формі може бути тільки за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (за контрактом).
5. Форма навчання – денна, заочна.
6. Термін навчання – 3 роки (на денній формі) та 2 роки і 6 місяців – на заочній.
8. Після закінчення курсу навчання випускникам присвоюється кваліфікація – фармацевт.
9. Державна атестація випускників проводиться у вигляді комплексного кваліфікаційного іспиту, що включає тестовий екзамен та практично-орієнтований екзамен з виставленням єдиної оцінки.