Спеціальність «Сестринська справа»

• Підготовку молодших спеціалістів спеціальності 5.12010102 «Сестринська справа» в Коледжі розпочато з 1946 року (на той час – школа медичних сестер).
• Спеціальність акредитована відповідно до рішення Акредетаційної комісії від 26.04.2017 року, Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.04.2017 р. №658.
• Прийом на навчання здійснюється на основі базової загальної середньої освіти (9 класів).
• Фінансування підготовки медичних сестер може бути за рахунок видатків місцевого бюджету (за державним замовленням) чи за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (за контрактом).
• Форма навчання – денна.
• Термін навчання 4 роки.
• Після закінчення курсу навчання випускникам присвоюється кваліфікація – сестра медична.
• Державна атестація випускників проводиться у вигляді комплексного кваліфікаційного іспиту, що включає стандартизований тестовий державний екзамен «Крок М» та практично-орієнтований екзамен з виставленням єдиної оцінки.