Спеціальність «Стоматологія ортопедична»

1. Підготовку молодших спеціалістів спеціальності 5.12010106 «Стоматологія ортопедична» в Коледжі розпочато з 1993 року.
2. Спеціальність акредитована відповідно до рішення Акредетаційної комісії від 26.04.2017 року, Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.04.2017 р. №658.
3. Прийом на навчання здійснюється на основі базової загальної середньої освіти (9 класів).
4. Фінансування підготовки зубних техніків може бути за рахунок видатків місцевого бюджету (за державним замовленням) чи за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (за контрактом).
5. Форма навчання – денна.
6. Термін навчання 3 роки.
8. Після закінчення курсу навчання випускникам присвоюється кваліфікація – зубний технік.
9. Державна атестація випускників проводиться у вигляді комплексного кваліфікаційного іспиту, що включає тестовий екзамен та практично-орієнтований екзамен з виставленням єдиної оцінки.