Викладачі-науковці

ЛЮБОМИР СТЕПАНОВИЧ БІЛИК       

Тема дисертації: «Гепатотропні властивості і ефективність полісорбу, вітаміну Е і натрію селеніну при хімічних ураженнях печінки».

Рік та місце захисту: 1996, Інститут фармакології та токсикології АМН України.

Науковий ступінь: кандидат медичних наук, доктор філософії.


ДАНА ЯРОСЛАВІВНА БАГРІЙ           

Тема дисертації: «Ефективність застосування прогестерону в корекції гіперкапнії та дихального ацидозу у хворих із хронічним легеневим серцем».

Рік та місце захисту: 1999, Інститут фтизіатрії і пульмонології 

ім. Ф.Г.Яновського АМН України.

Науковий ступінь: кандидат медичних наук.


ЛІЛІЯ ІГОРІВНА ДЕМКОВИЧ            

Тема дисертації: «Діяльність І.І. Шмальгаузена в контексті розвитку біологічної та сільськогосподарської науки ХХ століття».

Рік та місце захисту: 2001, Центр українознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Науковий ступінь: кандидат історичних наук.


СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ ХОМА          

Тема дисертації: «Вплив in vitro пептидогліканів та ліпопосіхаридів бактерій на функціональну, метаболічну активність та апоптоз моноцитів і Т-лімфоцитів».

Рік та місце захисту: 2007, Луганський державний медичний університет.

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук, доктор філософії.


НАТАЛІЯ БОГДАНІВНА ГУСЯК

Тема дисертації: «Гетероструктури діоксиду титану з моліметиновими барвниками як фотокаталізатори редокс-перетворень калій йодиду та метиленового блакитного».

Рік та місце захисту: 2014, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича.       

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.


ОКСАНА РОМАНІВНА ШЕВЧУК

Тема дисертації: «Педагогічна та культурно-просвітницька діяльність Іларія Карбулицького (1880-1961рр.)».

Рік та місце захисту: 2017, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.      

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук. 


МАРІЯ ІЛЛІВНА ДАНЮК

Тема дисертації: «Формування професійно значущих якостей майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи в процесі фахової підготовки».

Рік та місце захисту: 2016, Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.


РУСЛАН ВІКТОРОВИЧ ВЕРБА

Тема дисертації: «Особливості протікання перитоніту на тлі гіпотиреозу в експерименті».

Рік та місце захисту: 2019, Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського».

Науковий ступінь: кандидат медичних наук, доктор філософії.


ХРИСТИНА ІГОРІВНА КОЗАК

Тема дисертації: «Формування професійної ідентичності майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи на засадах деонтологічного підходу».

Рік та місце захисту: 2019, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук, доктор філософії.


ПЕТРО ІВАНОВИЧ БУЧКО 

Тема дисертації: «Метаболічні порушення в організмі тварин за умов комбінованого впливу карагінану і натрій глутамату».

Рік та місце захисту: 2021, Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського».

Науковий ступінь: доктор філософії.


ОЛЬГА ІВАНІВНА ГОРДІЄНКО

Тема дисертації: “Розробка складу, технології і дослідження таблеток на рослинній основі для місцевого застосування у ротовій порожнині”.

Рік та місце захисту: 2021, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України.

Науковий ступінь: кандидат фармацевтичних наук.